ماشین آلات پردازش فسفات از اروپا,

تور نمایشگاه پردازش پلاستیک fakuma آلمان 2018

در نمایشگاه پلاستیک Fakuma بیش از 1800 غرفه دار از سراسر جهان، آخرین محصولات خود را در صنعت پردازش پلاستیک ارائه خواهند کرد. این نمایشگاه در مرکز نمایشگاهی فردریش هافن در تاریخ 16 لغایت 20اکتبر 2018 برگزار خواهد گردید. تمرکز این نمایشگاه معطوف بر آخرین تکنولوژی هااز جمله ابزار لازم برای پردازش.

مواد شیمیایی - تجهیزیار

20 ژانويه 2016 . سایر مواد شیمیایی در قالب معرف ها موجود هستند ، یعنی منبع ارزان و مناسبی از مواد شیمیایی با اندکی پردازش . . ها ( به شکل وسیعی در سفالگری استفاده می شوند ); اسید های معدنی ( استفاده شده برای ساخت نوشیدنی های الکلی خانگی ); حلال ها و اسید ها ( استفاده شده در مواد تمیز کننده و فروشگاه های ابزار آلات ); مواد شیمیایی.

ماشین آلات پردازش فسفات از اروپا,

ﻗﻨﺎﺕ - معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

ﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. Qanat in Iran. The Case Study. Of Tehran Qanats. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ. : ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻮﺭﺳﻨﺪﻱ ﺁﻗﺎﻳﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ .. ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ. (. ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﭼﮑﺴﻠﻮﺍﮐﻲ ، ﻗﺒﺮﺱ. ,. ﺳﻴﺴﻴﻞ ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ. ,. ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ. ,. ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ. ) ﻗﻨﺎﺗﻬﺎﻳﻲ ﻭﺟﻮﺩ. ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺩﺭﻳﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ. ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮ.

ماشین آلات پردازش فسفات از اروپا,

نگاهي به روابط تجاري سوريه و ايران - سایت خبری تحلیلی تابناك .

29 آوريل 2012 . جمهوري عربي سوريه با پايتختي‌ دمشق، در بخش غربي آسيا و مكان به طور به متوسط بين آسيا، اروپا و آفريقا واقع شده است. اين كشور هم اكنون 23 ميليون . همچنين بيشترين تركيب واردات سوريه از ايران شامل ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل، مواد غذايي و حيوانات زنده و محصولات توليدي بوده است. دو كشور ايران و سوريه در.

155 V03dd - ستاد نانو

ﻓﺮﺩﺍﻧﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ VSM ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ .. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻏﺬﺍﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ. ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ. ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ 100 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ .. ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻰ ﺁﭘﺎﺗﻴﺖ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺫﺭﺍﺕ 20ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮﻡ ﻫﻴﺪﺭﻭژﻥ ﻓﺴﻔﺎﺕ.

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

13 - ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول (چکیده) 14 - ارزیابی و اندازه گیری میزان . 56 - تشخیص آسیب های سطحی ناشی از صدمات مکانیکی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر رنگی (چکیده) 57 - پادشاه زدگی، غلبه نظامیان بر ساختار.

ﻗﻨﺎﺕ - معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

ﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. Qanat in Iran. The Case Study. Of Tehran Qanats. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ. : ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻮﺭﺳﻨﺪﻱ ﺁﻗﺎﻳﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ .. ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ. (. ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﭼﮑﺴﻠﻮﺍﮐﻲ ، ﻗﺒﺮﺱ. ,. ﺳﻴﺴﻴﻞ ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ. ,. ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ. ,. ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ. ) ﻗﻨﺎﺗﻬﺎﻳﻲ ﻭﺟﻮﺩ. ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺩﺭﻳﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ. ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮ.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - مرکز آمار

ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺻﻨﺪوﻕ. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﭘﻮﻝ. (. IMF. )1. ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑـﺎري. ﻫـﺎ. و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي. (. OECD. ،). اداره آﻣﺎر ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ. (. EUROSTAT. ) و ادارات آﻣﺎري ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ. اﻣﮑﺎن .. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ. ي اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ . •. در ﺳﺎﻝ. 2008. ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳﺎﻝ. 1392. ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر. اﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﻤﻮد و.

نگاهي به روابط تجاري سوريه و ايران - سایت خبری تحلیلی تابناك .

29 آوريل 2012 . جمهوري عربي سوريه با پايتختي‌ دمشق، در بخش غربي آسيا و مكان به طور به متوسط بين آسيا، اروپا و آفريقا واقع شده است. اين كشور هم اكنون 23 ميليون . همچنين بيشترين تركيب واردات سوريه از ايران شامل ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل، مواد غذايي و حيوانات زنده و محصولات توليدي بوده است. دو كشور ايران و سوريه در.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش های علوم و .

ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ. -(*. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : Email: tabatabaium. ) ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. ،. اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮاي ﻣـﺪل ﺳـﺎزي ﻓﺮاﯾﻨـﺪ. ﻫـﺎي. ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ داده. ﻫـﺎي .. ﺳﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي اﺗـﺎق روي. دﺳـﺘﮕﺎه. ﻫﻤﺰن. ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﺨﻠﻮط. ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗـﺎ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻋﺼـﺎره. ﺑﻄـﻮر. ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮ .د. ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﺣـﻼل و ﮔﯿـﺎه ﺗﻮﺳـﻂ. ﮐﺎﻏـﺬ. ﺻـﺎﻓﯽ. ﺟﻨﺲ واﺗﻤﻦ. از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺎره.

عصر بازار - عملیات استخراج دومین ذخیره معدنی سرب و روی جهان در مهریز .

18 جولای 2017 . به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا ،در این مراسم که استاندار یزد و جمعی از مدیران اجرایی استان نیز حضور داشتند مدیر مجتمع معدنی مهدی آباد گفت: سرمایه گذار معدن سرب و روی مهدی آباد بعد از ابلاغ قرارداد از فروردین ماه امسال نسبت به تجهیز کارگاه معدن اقدام نمود که طی آن ماشین آلات مورد نیاز جهت.

چرا آسا - شرکت پنجره آسا

قالبهای تولید مقاطع اختصاصی آسا ساخته شده در شرکتهای مطرح اروپایی است. دقت بالا و کیفیت تولید از ویژگیهای مهم این قالب هاست. قالبهای مصرفی پس از تستهاي مختلف با نرم افزار هاي شبيه سازي توليد و آماده نصب روي دستگاه پرس اكستروژن ميشود برای تولید پس از طی مراحل مختلف آماده نصب بر روی دستگاه اکسترد میباشند.

دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

326, 324, پناد پلاستیک, اولین تولید کننده بشکه های 220 لیتری پلی اتیلن فوق سنگین در ایران با استفاده از ماشین آلات و مواد اولیه روز از اروپا, 22926343, بلوار . 336, 334, مهندسی پردیسان رایانه سیستم, جمع آوری اطلاعات و پردازش و مانیتورینگ - اتوماسیون پست های توزیع و فوق توزیع ، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، خدمات.

Winlib Report Generator - دانشگاه محقق اردبیلی

75, بشر پور ، سجاد, بررسی سرعت پردازش اطلاعات ،پردازش خودکار و کنترل شده و تاثیر داروهای ضد افسردگی بر این سه متغیر در اختلال افسردگی اساسی, کارشناسی . 85, سعادتی شرفه ،فاضل, بررسی الگوریتم های متعامد سازی کامل و مانده مینیمال تعمیم یافته وزن دار برای حل دستگاه معادلات خطی نا متقارن, ریاضی کاربردی, کارشناسی.

کارنامه پژوهشی سال 1389 - دانشگاه شهید بهشتی

1 ژانويه 2012 . 1369. اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و. ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژي. ٢. ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﻫﺎي. آﺑﯽ. ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺸﺘﯽ. 1368. اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﭘﻤﭗ. ﻫﺎ و ﺗﻮرﺑﯿﻦ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ راﻧﺪﻣﺎن آن. ﻫﺎ. ٣. ﺳﯿﺎﻻت و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ . اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﯽ و ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دوار. 1(. ) ٢. ﺧﻮردﮔﯽ .. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ، ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي. ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا، ﻫﻮادﻫﯽ، ﺳﻤﯿﺖ ﻓﺎﺿﻼب،.

بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران - خواندنیهای علمی

خود انتشاری مساعدت شده با جلب یک حشره به یک دستگاه تلقیح کار میکند و حشره هدف قبل از بازگشت به زیستگاه خود و انتشار پاتوژن به سایر حشرات آفت، با کنیدی های ... افزایش انحلال عناصر غذایی کم محلول مانند فسفر، تولیدACC - دآمیناز، تولید هورمون‌های رشد گیاهی مانند اکسین، تثبیت نیتروژن و تولید سیدروفور(از دیدگاه.

سالکالا - خدمات صنعتی کرمان

تجربه بیست ساله مهندسین و تکنیسینهای شرکت خدمات صنعتی کرمان این شرکت را تبدیل به مشاور و بهترین سرویس دهنده ماشین آلات تولید لوله ایران نموده است بطوریکه بسیاری از مشتریانی که ماشین آلات خود را از معتبرترین کارخانه های اروپایی خریداری کرده اند به دلیل عدم سرویس مناسب تولیدکنندگان خارجی در ایران درخواست.

ماشین آلات پردازش فسفات از اروپا,

بازیافت ضایعات شیشه - شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه

8 ا کتبر 2012 . ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل. 1957. دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣ. ﺎﺗﯿﮏ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ روش ﺷﻨﺎور ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادران ﭘﯿﻠﮑﯿﻨﮕﺘﻮن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﺸﻪ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ. 50. ﺳﺎل .. ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ. ﺗﻨﻬﺎ. ﯾﯽ. ﯽﻣ. ﺗﻮان. ﯿﺷ. ﺸﻪ. ﯿﺗﻬ. ﻪ. ﻧﻤﻮد . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺸﻪ اي ﺗﻮﻟﯿﺪي وﺟﻮد دارد، ﺑﺎ اﯾﻦ. وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻦ و اﺧﺘﻼط ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ.

رشد 23 درصدی اکتشافات مس در هشت‌ماهه سال جاری - معدن ۲۴

2 ژانويه 2018 . . کرد و گفت: در راستای سامان‌دهی داده‌های اکتشافی مس کشور، سامانه جامع مدیریت داده‌های اکتشافی (Fusion9) راه‌اندازی و پیاده‌سازی شده است که با استقرار این سامانه، برای نخستین‌بار ارتباط بین پایگاه مرکزی و همه کارگاه‌های اکتشافی در سراسر کشور به‌صورت برخط برقرار است که امکان پردازش و تلفیق به‌موقع اطلاعات.

فصلنامه علوم زمين، شماره 60 - Magiran

ارائه نرم افزار به منظور برآوردهاي هزينه هاي سرمايه اي ماشين آلات معادن روباز دكتر احمدرضا صيادي ، اكبر كياني ص 166 چکيده مشاهده متن [PDF 450KB]. مطالعات پيش امكان سنجي و امكان سنجي از مهم ترين مراحل پروژه هاي معدني تلقي مي شود. يكي از اركان اين مطالعات، برآورد هزينه هاي سرمايه اي به ويژه هزينه ماشين آلات معدني مورد نياز پروژه است.

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کود کمپوست ( Compost)

در اروپا استفاده از کمپوست ضایعات به منظور افزایش حاصلخیزی خاک به زمان رومیها بر میگردد و این امر در بین زارعین رواج زیادی داشت. . از جنبههای فنی و بهداشتی، کود آلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاههای زباله سوز و نوع پسماندهای مورد.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت . - دانلود مقاله ISI

2 ژانويه 2011 . 4132 - ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاری (چکیده) 4133 - زمانبندی اقتصادی گردش .. 4561 - تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم (چکیده) 4562 - بررسی و تعمیم.

بازیافت

بازیافت - زیبایی بازیافت در بازیابی زیبایی ها از دل زشتی هاست.

خرما و صنایع فراوری - دانشنامه طبس گلشن

19 دسامبر 2014 . این محصولات طبیعی حاوی روغن، کلسیم، سولفور، آهن، پتاسیم، فسفر، منگنز، مس و منیزیم هستند که همه برای سلامتی بسیار مفیدند. گفته می شود که ... اخیراً در موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری دستگاه خارزنی خرما طراحی و ساخته شده است که جهت هرس نخلهای جوان و کم ارتفاع مناسب به نظرمی رسد. 4ـ هرس دم خوشه ها.

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

هيات 44825. ديدار 44808. بي 44736. براساس 44670. سوم 44590. اروپا 44552. پرداخت 44431. مقابل 44430. واحد 44370. بسیاری 44334. مرحله 44240. اجراي 43987 . دستگاه 41925. حمايت 41905. عضو 41797. خانواده 41790. حق 41646. محمد 41535. سرمایه 41379. طی 41266. اقتصاد 41228. ريال 41212. ميليارد 41059. جمع 40925.